els projectes no els volem fer mai sols

perquè la cultura es pensa i es gestiona

des d’una xarxa i de treball d'equips,

si volem que serveixi per innovar

des del diàleg, vides, ciutats i món

 

 

quan fem públics els projectes,

us farem saber les moltes possibilitats

de col·laboració a les que podeu optar

per formar part activa de l’associació

aportant idees i feina segons us convingui